اهداف

مرکز تحقیقات فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به منظور تحقق پژوهش های متمرکز در زمینه های مرتبط با فناوری نانو و همچنین تولید علم و محصول دانش بنیان پایه گذاری گردید. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با توجه به توان علمی و به ویژه دانشجویان مستعد توجه ویژه ای برای تولید و گسترش علوم و فناوری در برنامه های خود گنجانیده است. مطالعات امکان سنجی، به منظور ایجاد مرکز تحقیقات فناوری نانو توسط گروهی از اساتید دانشگاه تهران جنوب انجام شد. پس از تدوین اهداف و برنامه های پژوهشی این مرکز در اسفند ۱۳۹۳ با اهداف ذیل آغاز به کار کرد:

  1. تلاش در جهت آموزش و پژوهش فناوری نانو
  2. انجام طرح های پژوهشی کاربردی
  3. ایجاد فضای مناسب برای همکاری های گروهی متخصصان رشته های مختلف
  4. ایجاد بستر مناسب به منظور تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی
  5. ارتباط با صنایع و مراکز تولیدی
  6. ارتباط علمی با مراکز ملی و بین المللی